Omschrijving

Dit systeem werd in 2007 ontwikkeld voor de buurtinformatienetwerken, kortweg BIN genoemd.
Een BIN is een samenwerking tussen de burger, de politie en de gemeente en heeft als doel om het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie te verhogen.
Hiervoor meldt de politie verdachte zaken aan de burgers zodat zij alert zijn voor verdachte handelingen in hun buurt. Daarnaast geeft de politie ook preventieve tips door aan de BIN leden en dit heeft als doel om iedereen bewust te maken van eenvoudige maatregelen die kunnen helpen om bijvoorbeeld inbraken te verhinderen.

Sharp Consult heeft een volledig systeem ontwikkeld waarmee deze communicatie tussen de politie en de burger kan gebeuren. Bovendien laat dit systeem toe aan de BIN leden om zich te organiseren in een centraal beheerd systeem, met alle nodige functies om een optimale werking te garanderen.

BIN-net was snel een succes en op heden zijn er meer dan 100 netwerken aangesloten verspreid over politie zones over gans België, ook in Wallonië, waar de naam PLP is (Partenariat Local de Prévention).

Dit systeem is volledig in eigen beheer.